BRUNO family park se stal 6.6. místem, kde firma Rad Hat organizovala rodinný den pro své zaměstnance. Jsme moc rády, že Red Hat přizval naše středisko jako organizaci, kterou při této akci benefičně podpořil. Podporou příspěvků do kasičky a podílem na výdělku z prodeje občerstvení jsme během této akce získali SKVĚLÝCH 5629 Kč. Věříme, že jsme přispěly k pestré atmosféře i díky našim zážitkovým aktivitám zaměřeným na hru se smysly a tím bylo šířeno povědomí o rodinách, které mají děti se zrakovými a kombinovanými problémy.20190606_18084020190606_162355