Léto jasné a pohodové či obohacené novými obzory a prožitky Vám přeje tým Střediska rané péče SPRP, pobočka Brno.