Možná víte, že financování služby rané péče je značně nejistá záležitost. Přestože zákon o sociálních službách definuje ranou péči jako preventivní bezplatnou službu pro děti s postižením v raném věku a jejich rodiny, zajištění kontinuální dostatečné finanční podpory služby v některých regionech naší republiky chybí. I proto se naše ostravská pobočka Společnosti pro ranou péči připojila k otevřenému dopisu panu premiérovi Andreji Babišovi a dalším představitelům státu a jednotlivých krajů, v němž spolu s dalšími poskytovateli rané péče žádáme o zajištění dostupnosti služeb pro rodiny dětí s postižením.

Cílem otevřeného dopisu nebyl pouze apel na dofinancování sociální služby raná péče v roce 2019, ale výzva k nalezení systémového řešení, které by odstranilo každoroční nejistotu finančního zabezpečení služby a umožnilo navýšením kapacit jednotlivých poskytovatelů zlepšit dostupnost služby rodinám dětí s postižením.

K tomuto dopisu  se připojil i Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu České republiky a 4. června vydal usnesení k otevřenému dopisu ve věci podfinancování služby rané péče pro rodiny dětí s postižením. Předseda výboru, pan senátor Lumír Kantor, byl pověřen, aby s usnesením seznámil nejen předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, ale i premiéra České republiky Ing. Andreje Babiše, ministryni financí JUDr. Alenu Schillerovou, Ph.D., ministryni práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Janu Maláčovou, MSc., a Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, předsedkyni Rady asociace krajů ČR.

K potřebnosti rané péče se vyjádřili i někteří z klientských rodičů. Jejich vyjádření naleznete zde.

 

dopis od min.Maláčové