Cíle pobočky:

 • Poskytovat sociální službu uživatelům cílové skupiny v daném regionu, a to v kvalitě odpovídající pravidlům sociálních služeb a SPRP
 • Zajistit  finanční prostředky  a prostředky na zajištění a poskytování služby v potřebné kvalitě
 • Informovat odbornou veřejnost  o  potřebnosti rané péče

Počet klíčových pracovníků stálého týmu /přepočtený/:  7,2

 

Působnost:

Jihomoravský kraj, Kraj  Vysočina (ORP: Jihlava, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice, Telč, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou,  a Zlínský kraj (ORP: Zlín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Luhačovice, Valašské Klobouky)

 

Cílová skupina:  

 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let.
 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let.
 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let.

 

Kapacita:  130 rodin

 

Formy poskytování služby rané péče:  

Terénní forma:

frekvence konzultací  1x za 1-3 měsíce v rodině, v přirozeném prostředí dítěte (cca 1-3 hod. + příprava, cesta, záznam do dokumentace)

 

Depistáž:

 • spolupráce se zdravotnickými zařízeními a lékaři v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina
 • spolupráce se sociálními odbory jednotlivých obcí
 • účast na komunitním plánování

 

Vzdělávání pracovníků :

 • Odborné nadregionální porady
 • Plnění Individuálních vzdělávacích plánů
 • Intervize, supervize

 

Informování veřejnosti:

 • prezentace prostřednictvím zážitkových seminářů
 • prezentace na akcích pro veřejnost
 • prezentace v rámci Týdne rané péče

 

Další aktivity:  

 • Kluby rodičů
 • Depistáž
 • Zvyšování odbornosti pracovníků
 • Supervize
 • Informovanost veřejnosti o rané péči

 

Nadregionální aktivity:

 • Odborné porady pracovníků SPRP
 • Kurz pro rodiny
 • Spoluúčast na vydání  časopisu V kostce
 • Kampaň Týden rané péče

 

Pracovní doba:

 • Terénní pracovníci : pružná pracovní doba, všední dny mezi 8-18 hod.
 • Administrativní pracovníci: pružná pracovní doba, všední dny mezi  7-19 hod.
 • Úřední den: pondělí 9.00 – 12.00 hod.
 • Při předem ohlášených akcích je pracovní doba upravena podle typu akce

Porady pobočky:

 • Porady střediska: provoz  1x měsíčně,  odborná porada 1 x měsíčně
 • Porady vedoucích SPRP: cca 1x za 2měsíce

 

 

V Brně dne 30.1.2017

Mgr. Karla Němcová

vedoucí Střediska rané péče SPRP, pobočka Brno