V Jihočeském kraji jsme jediní poskytovatelé rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

V současné době je kapacita pracoviště pro Jihočeský kraj naplněna a žadatele o službu evidujeme v pořadníku.

 

Kdo jsme

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice je pobočným spolkem Společnosti pro ranou péči z.s.

 

Působnost Společnosti pro ranou péči, pobočky České Budějovice

 • Jihočeský kraj
 • Kraj Vysočina; okres Pelhřimov a Havlíčkův Brod

Terénní služba je poskytována v domácnostech uživatelů a ambulantní služba probíhá v sídle pracoviště.

 

Poslání Společnosti pro ranou péči

Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

 

Komu je služba určena

 • rodinám dětí se zrakovým  postižením od narození nejvýše do 7 let
 • rodinám dětí se zrakovým postižením a kombinovaným postižením od narození do 7 let
 • rodinám dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu

 

Komu nejsme schopni službu poskytnout

 • rodinám nekomunikujícím v českém/slovenském jazyce bez přítomnosti tlumočníka
 • rodinám, u nichž přítomnost závažného psychiatrického či chronického onemocnění vyžaduje specifickou odbornou péči
 • dle vnitřních pravidel SPRP nejsme službu schopni poskytovat anonymně a bez uzavřené písemné smlouvy

 

Jaké služby poskytujeme

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice bezplatně poskytuje tyto služby:

 • konzultace v domácím prostředí klientů (tvoří 75% ze všech nabízených služeb) – speciálně vyškolení odborníci navštěvují klientské rodiny v jejich domácím prostředí, podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné konzultace rodičům a provázejí je při výchově dětí v jejich přirozeném domácím prostředí
 • ambulantní konzultace ve středisku – funkční vyšetření zraku
 • půjčování vhodných hraček, speciálních pomůcek, literatury, videa a CD
 • telefonické poradenství, zasílání materiálů
 • doprovod klientů k odbornému vyšetření, jednání
 • semináře, přednášky – informace o rané péči pro odbornou i laickou veřejnost
 • zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky

 

Cíle SPRP – dlouhodobé

 • Dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí.
 • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo ohroženým vývojem mají včas informace, podporu a odbornou pomoc.
 • Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo ohroženým vývojem.
 • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo ohroženým vývojem jsou partnery odborníků; účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe a pro své dítě.
 • Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

Cíle pracoviště pro rok 2019:

 • rodina využívá služeb rané péče na míru tak, aby odpovídala jejich individuálním potřebám,
 • rodiny využívají kvalifikovaný program stimulace zraku a umí podporovat zrakový vývoj dítěte,
 • rodina je informována o rané péči včas,
 • služba je provázána s dalšími odborníky a koordinuje multidisciplinární podporu vývoje dítěte a rodiny.

 

Sídlo

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice

Čechova 164/1

370 01 České Budějovice