„Děti už očka zavírají, Mikuláš přišel nadělovat. Ať nejkrásnější sny se zdají všem malým dětem, co jdou spát. Staňte se Mikulášem a obdarujte rodiny, kterým se narodilo dítě těžce nemocné nebo s postižením. Není malého daru, když jsou vás tisíce.“

Celorepubliková Mikulášská sbírka Společnosti pro ranou péči informuje veřejnost o skupině dětí předškolního věku s těžkými vadami zraku nebo kombinovaným postižením, a jejím cílem je získat finanční prostředky na podporu služby, jenž pomáhá rodinám, do kterých se narodilo dítě s hendikepem. Péče o takové dítě je velmi nákladná, zvláště pomůcky na rozvoj zrakového vnímání a psychomotorického vývoje.

Jak výtěžek pomůže? Jedná se o Mikulášskou sbírku s poselstvím šířit osvětu o službě rané péče a získat podporu ze strany veřejnosti a firemních dárců pro ty, kteří pomoc nejvíce potřebují a to jsou děti s postižením.

Co je raná péče? Sociální terénní služba poskytovaná prostřednictvím poradců rané péče, kteří dojíždí do přirozeného prostředí dítěte – domů, kde poskytují bezplatně odbornou pomoc rodinám. Provázejí je při péči o dítě, jeho výchově, přinášejí informace a pomůcky.

Proč raná péče? U diagnóz závažnějších zrakových vad Společnost pro ranou péči s rodiči spolupracuje na podpoře zrakového vnímání tak, aby bylo dosaženo v co nejranějším věku jeho maximálního možného rozvoje. Služba je klientským rodinám poskytována zdarma, což ovšem neznamená, že nic nestojí. Státem je podporována asi z 65%, zbytek je financován prostřednictvím oslovení nadací, firemních a individuálních dárců.

Společnost pro ranou péči je zakladatelem oboru rané péče v ČR a svou profesionální činnost provozuje již 30 let. Zaměřuje se především na včasnou pomoc rodinám pečujícím o dítě se zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, předčasně narozené, s opožděným a ohroženým vývojem od 0 do 7 let. Dostupnost zajišťují pracoviště v krajských městech – v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Českých Budějovicích.

Děkujeme všem, kdo službu rané péče jakkoli podporuje. Výtěžek poputuje na účet Mikulášské sbírky Společnosti pro ranou péči – č. ú. 244900080/0300.

FB příspěvek