Foto (67)d

Mgr. Pavla Matyášová

Statutární zástupce a vedoucí pobočky
Členka správní rady spolku Společnosti pro ranou péči, z.s.

Tel: 774 734 035

E-mail: vedouci.olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala obor Dětská sestra a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje již pětadvacet let v pomáhajících profesích, má zkušenosti s dětmi s onkologickým onemocněním, s dětmi předčasně narozenými, s dětmi s chronickým onemocněním i s postižením. Ve Společnosti pro ranou péči je od roku 2005 na pozici vedoucího a metodika pracoviště.

Foto (121)b

Mgr. Lenka Šmerdová, DiS.

Metodik a poradce rané péče

Tel: 774 734 099

E-mail: lenka.smerdova@ranapece.cz

Vystudovala Speciální pedagogiku na Masarykově Univerzitě v Brně a Vyšší odbornou školu sociální a pedagogickou v Kroměříži.  V současné době se v práci poradce rané péče specializuje na práci s dětmi s těžkým kombinovaným postižením a práci s programem PORTAGE.

Foto (55)c

Bc. Lenka Koubková

Poradce rané péče a metodik pro individuální plánování SPRP

Tel: 774 734 009

E-mail: lenka.koubkova@ranapece.cz

Vystudovala bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2006 pracovala ve Středisku rané péče SPRP Olomouc pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením jako poradce rané péče. Již při rodičovské dovolené v roce 2011 začala vypomáhat v našem středisku při organizací akcí pro rodiny. Od roku  2015 nastoupila na částečný úvazek jako poradce rané péče pro děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Ve středisku poskytuje základní poradenství ke zrakovým vadám a specializuje se na podporu rodiny v náročných situacích. Při práci v rodině vychází ze systematického přístupu a uplatňuje koncept „Plánování zaměřeného na člověka“.

Foto (89)c

Mgr. Simona Kmentová

Poradce rané péče

Tel: 773 072 270

E-mail: simona.kmentova@ranapece.cz

Studovala obor Speciální pedagogika raného věku na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Má zkušenosti s prací s rodinou i dětmi s postižením u jiného poskytovatele rané péče. Nyní studuje doktorský studijní program Speciální pedagogika. V současné době se v práci poradce rané péče specializuje na práci s dětmi s těžkým kombinovaným postižením.

Kateřina Fialová

Bc. Kateřina Fialová

Poradce rané péče

Tel: 777 708 923

E-mail: katerina.fialova@ranapece.cz

Vystudovala bakalářský obor Speciální pedagogika raného věku na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní studuje magisterský obor Speciální pedagogika – poradenství. Působila několik let jako dobrovolník v rodinách s dětmi s poruchami autistického spektra a jako dobrovolník v různých neziskových organizacích, které pomáhají rodinám s dětmi s postižením.

Veronika Zahradníková

Bc. Veronika Zahradníková

Poradce rané péče a metodik pro děti s PAS

Tel: 777 362 834

E-mail: veronika.zahradnikova@ranapece.cz

Vystudovala obor Speciální pedagogika raného věku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala několik let jako dobrovolník s dětmi s autismem, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V současné době se v práci poradce rané péče specializuje na práci s dětmi s dětským autismem, Aspergerovým syndromem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami.

Alexandra Nováková

Mgr.  Alexandra Nováková

Poradce rané péče

Tel: 778 772 220

E-mail: alexandra.novakova@ranapece.cz

Vystudovala magisterský obor Učitelství českého jazyka pro 2.stupeň základních škol a speciální pedagogiku se zaměřením na surdopedii a etopedii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci dlouhodobých pobytů v zahraničí působila jako au-pair. Pomáhala při organizaci letních táborů Českého červeného kříže pro děti s kombinovaným postižením. V současné době působí jako asistentka poradce rané péče u nás ve středisku.

Petra Kelarová, Dis.

Poradce rané péče/intervent

Tel: 773 070 533

E-mai: petra.kelarova@ranapece.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě, obor Sociální práce.

Bc. Lucie Vymětalová

Poradce rané péče

Tel: 778 434 668

E-mail: lucie.vymetalova@ranapece.cz

Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, Cyrilometodějskou teologickou fakultu, obor Mezinárodní sociální a humanitární práce.

Foto (303)d

Ing. Hana Burgetová

Koordinátorka sociálních služeb

Tel: 778 766 555

E-mail: olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala studijní program Ekonomika a management na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2013 začala spolupracovat s ranou péčí, a podílí se na veřejných zakázkách, na projektech, organizování akcí pro klienty a správě webových stránek. Dále zajišťuje správu vozového parku a další administrativu spojenou s provozem střediska.

Tereza Šedová

Bc. Tereza Šedová

Koordinátorka sociálních služeb

Studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci na Fakultě tělesné kultury obor se zaměřením na Aplikované pohybové aktivity.

Tel: 778 766 555

E-mail: olomouc2@ranapece.cz

 Foto (248)c

Mgr. Jarmila Juříčková

Koordinátorka sociálních služeb, Fundraiser a PR manažer

Tel.: 603 475 787

E-mail: jarmila.jurickova@ranapece.cz

Vystudovala Fakultu tělesné kultury obor Rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se pořádání kurzů a akcí pro klienty. Má na starosti komunikaci s novináři, tvorbu tiskových zpráv, vedení a podporu jednotlivých projektů, kampaní a získávání finančních zdrojů.

Pavla Kočišová

Účetní, koordinátor finanční a hospodářské agendy

Tel: 778 11 22 35

E-mail: koordinator.olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala Obchodní akademii v Olomouci, Ekonomické lyceum.

Jadwiga Mikolov

Jadwiga Mikolov
Asistent – administrativní pracovník v sociálních službách