Foto (67)d

Mgr. Pavla Matyášová
Statutární zástupce a ředitelka pobočky
Členka správní rady spolku Společnosti pro ranou péči, z.s.
Tel: 774 734 035
E-mail: vedouci.olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala obor Dětská sestra a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuje již pětadvacet let v pomáhajících profesích, má zkušenosti s dětmi s onkologickým onemocněním, s dětmi předčasně narozenými, s dětmi s chronickým onemocněním i s postižením. Ve Společnosti pro ranou péči je od roku 2005 na pozici vedoucího a metodika pracoviště.

Foto (55)c

Bc. Lenka Koubková
Poradce rané péče a metodik pro individuální plánování SPRP
Tel: 774 734 009
E-mail: lenka.koubkova@ranapece.cz

Vystudovala bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2006 pracovala ve Středisku rané péče SPRP Olomouc pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením jako poradce rané péče. Od roku 2011 začala pracovat jako poradkyně rané péče ve středisku pro děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením se specializací na podporu rodiny v náročných situacích. Ve společnosti nadále působí jako metodik kvality a od r. 2017 je metodikem SPRP pro individuální plánování.

Foto (89)c

Mgr. Simona Kmentová
Poradce rané péče
Tel: 773 072 270
E-mail: simona.kmentova@ranapece.cz

Studovala obor Speciální pedagogika raného věku na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Má zkušenosti s prací s rodinou i dětmi s postižením u jiného poskytovatele rané péče. Nyní studuje doktorský studijní program Speciální pedagogika. V současné době se v práci poradce rané péče specializuje na práci s dětmi s těžkým kombinovaným postižením.

Kateřina Fialová

Bc. Kateřina Fialová
Poradce rané péče
Tel: 777 708 923
E-mail: katerina.fialova@ranapece.cz

Vystudovala bakalářský obor Speciální pedagogika raného věku na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní studuje magisterský obor Speciální pedagogika – poradenství. Působila několik let jako dobrovolník v rodinách s dětmi s poruchami autistického spektra a jako dobrovolník v různých neziskových organizacích, které pomáhají rodinám s dětmi s postižením.

Veronika Zahradníková

Bc. Veronika Zahradníková
Poradce rané péče a metodik pro práci s dětmi s PAS
Tel: 777 362 834
E-mail: veronika.zahradnikova@ranapece.cz

Vystudovala obor Speciální pedagogika raného věku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala několik let jako dobrovolník s dětmi s autismem, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V současné době se v práci poradce rané péče specializuje na práci s dětmi s dětským autismem, Aspergerovým syndromem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami.

Alexandra Nováková

Mgr.  Alexandra Nováková
Poradce rané péče
Tel: 778 772 220
E-mail: alexandra.novakova@ranapece.cz

Vystudovala magisterský obor Učitelství českého jazyka pro 2.stupeň základních škol a speciální pedagogiku se zaměřením na surdopedii a etopedii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci dlouhodobých pobytů v zahraničí působila jako au-pair. Pomáhala při organizaci letních táborů Českého červeného kříže pro děti s kombinovaným postižením. V rámci působení v rané péči absolvovala odborné vzdělávací kurzy jako například kurz krizové intervence, plánování zaměřené na člověka, výměnný obrázkový komunikační systém pro děti s autismem.

Petra Kelarová, Dis.
Poradce rané péče/intervent
Tel: 773 070 533
E-mai: petra.kelarova@ranapece.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě, obor Sociální práce.

IMG_8798

Bc. Lucie Vymětalová
Poradce rané péče
Tel: 778 434 668
E-mail: lucie.vymetalova@ranapece.cz

Vystudovala bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a absolvovala vzdělávací program sociální a humanitární práci na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc. V rámci studia absolvovala zahraniční stáže v Makedonii a Velké Británii, kde pracovala s dětmi a mládeží s tělesným a mentálním postižením.

IMG_8796

Mgr. Zuzana Haiclová
Poradce rané péče
Tel: 774 734 099
E-mail: olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala bakalářský obor – Speciální pedagogika předškolního věku a navazující magisterský obor Speciální pedagogika – poradenství na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní studuje doktorský studijní program Speciální pedagogika. Ve výzkumných činnostech se zabývala otci v rodinách s dítětem s postižením a specifiky v mezigeneračních vztazích v těchto rodinách. Má zkušenost s osobní asistencí osob se zdravotním postižením i dobrovolnictví při volnočasových aktivitách dětí s postižením atd.

Foto (303)d

Ing. Hana Burgetová
Koordinátorka sociálních služeb
Tel: 778 766 555
E-mail: olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala studijní program Ekonomika a management na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2013 začala spolupracovat s ranou péčí, a podílí se na veřejných zakázkách, na projektech, organizování akcí pro veřejnost, pro klienty a správě webových stránek. Dále zajišťuje správu vozového parku a další administrativu spojenou s provozem společnosti.

 Foto (248)c

Mgr. Jarmila Juříčková
Koordinátorka sociálních služeb, Fundraiser a PR manažer
Tel.: 603 475 787
E-mail: jarmila.jurickova@ranapece.cz

Vystudovala Fakultu tělesné kultury obor Rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se pořádání kurzů a akcí pro klienty. Má na starosti komunikaci s novináři, tvorbu tiskových zpráv, vedení a podporu jednotlivých projektů, kampaní a získávání finančních zdrojů. Podílí se na přípravě a realizaci kampaní za celou Společnost pro ranou péči. V rámci působení v rané péči absolvovala odborné vzdělávací kurzy jako například – Komunikační dovednosti, Online a offline fundraising, Benefiční akce, Fundraising pro firemní dárce, Marketing v neziskovém sektoru.

Pavla Kočišová
Účetní, koordinátor finanční a hospodářské agendy
Tel: 778 11 22 35
E-mail: koordinator.olomouc2@ranapece.cz

Vystudovala Obchodní akademii v Olomouci, Ekonomické lyceum.

Jadwiga Mikolov

Jadwiga Mikolov
Asistent – administrativní pracovník v sociálních službách