Aktuálně je naplněná kapacita regionálního pracoviště a evidujeme pořadník žadatelů o službu.

Kdo jsme?

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc
Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.
Název služby: raná péče

Komu je služba určena
– Rodinám s dítětem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením 0-7let (včetně dětí s poruchou autistického spektra).

 – Rodinám s dítětem s ohroženým vývojem 0 do 7 let (komplikace při porodu, závažná onemocnění…).

Komu nejsme schopni službu poskytnout

 • rodinám, u nichž přítomnost závažného psychiatrického onemocnění, významným způsobem narušuje nebo znemožňuje poskytování služby
 • rodinám, u nichž nepřekonatelná jazyková bariéra znemožňuje poskytován služby
 • rodinám žádajícím o službu v době naplněné kapacity střediska

Jaké služby poskytujeme:

Terénní forma:

 • konzultace s kmenovým poradcem1x za 1-3 měsíce /rodina, konzultace v domácím prostředí/komunitě
 • konzultace poradce v rodině s dalším odborníkem dle potřeb rodiny
 • konzultace v zařízení dle potřeby
 • doprovod k odborníkům, na úřady
 • půjčování vhodných hraček, speciálních pomůcek, literatury, a CD

 

Další programy pro zájemce/uživatele:

 • konzultace s dětským Bobath terapeutem
 • konzultace s psychologem a psychoterapeutem – externí odborník
 • setkání rodičů, svépomocné skupiny
 • semináře pro rodiče
 • kurz pro rodiny
 • úřední den pondělí 8-12 hod.