Antonín Indrák

PhDr. Antonín Indrák
EFEKT PLUS s.r.o. Olomouc –
Ředitel společnosti

  • Člen mezinárodní expertní skupiny ŘLZ – zdravotnictví
  • Spoluautor Systému dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví a sociálních služeb

Vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická – speciální pedagogika

  • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta pedagogická – PSYCHOTERAPIE – ARTETERAPIE
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta filozofická

Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých

Praxe – THERAPEUO – Desetiletá odborná praxe – psychologické poradenství, individuální a skupinová, psychoterapie, odborné přednášky a semináře. Psychologické poradenství a diagnostika.

 

Marta Kocvrlichová

Mgr. Marta Kocvrlichová

Je klinická psycholožka s praxí v různých typech klinických zařízení. Pracovala v Psychiatrické léčebně v Kroměříži – oddělení klinické psychologie, ve FN Olomouc na psychoterapeutickém oddělení Psychiatrické kliniky, byla zaměstnána v Psychologické ambulanci v Prostějově. Učila na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Věnuje se psychologickému poradenství, psychoterapii, psychodiagnostice. Ráda doprovází klienty při práci na jejich osobnostním růstu a rozvoji, prozkoumávání vnitřního světa i vztahování se ke světu vnějšímu. Vede seberozvojové programy. Lektoruje. Spolupodílela se na tvorbě Krajského systému vzdělávání pro sektor zdravotnictví realizovaného společností Efekt plus s.r.o. Olomouc.

Absolvovala řadu krátkodobých kurzů, např. výcvikový program hypnoterapie, kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky, certifikovaný kurs diagnostické metody MMPI, výukové a supervizní semináře v Roršachově metodě, výukové semináře Katatymně imaginativní psychoterapie a jiné.  Dlouhodobě se věnuje studiu analytické psychologie. Ráda objevuje moudrost předků v příbězích a pohádkách.

V rámci spolupráce se Střediskem rané péče nabízí individuální doprovázení a doprovázení rodin případnými obdobími krize, krátkodobé a střednědobé poradenství v oblasti zvládání zátěžových situací, rodinné a mezilidské komunikace, pomáhá s orientací v nepřehledných vztahových situacích, doprovází při hledání východisek.

foto_vilimek_maly

Mgr. Zdeněk Vilímek

Je speciální pedagog, hudebník, lektor, pořadatel výchovně vzdělávacích a kulturních akcí, také příležitostný výrobce etnických hudebních nástrojů. Přes deset let se věnuje speciální pedagogice a muzikoterapii u lidí s mentálním a kombinovaným postižením, teorii, výzkumu i praxi.

V současnosti se věnuje těmto aktivitám a projektům:

  • lektorská činnost – výchovně-vzdělávací projekty pro školy, česká muzikoterapeutická metodika HUDBA TĚLA pro speciální pedagogy a pedagogické pracovníky (NÚOV v Praze – dříve IPPP ČR, státní i soukromé organizace), komunikační a sociální dovednosti pro pedagogické a sociální pracovníky, výuka hry na didgeridoo (workshopy, tréninková CD 1+2).
  • pořádání kulturních a výchovně-vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost – S hudbou kolem světa, Z pravěku do matrixu, Kořeny života atd., mezinárodní benefiční festivaly v jeskyních CAVE BEAT www.cave-beat.org a DIDGERIDOO V JESKYNI www.didgeridoovjeskyni.cz – společně se Správou jeskyní ČR www.jeskynecr.cz, muzikoterapeutický projekt pro děti z kojeneckého ústavu, benefiční koncerty v čajovnách
    a kostelích ČR apod.
  • a pro zábavu hudební skupina LIDOTEP („Human Beat“), přátelé a muzikanti z Moravy, alternative-world music, bandzone.cz/lidotep.
Leona Hozová

PhDr. Mgr. Ing. Leona Hozová, PhD.

 psychoterapeut, etoped, psychoped, externí spolupracovník

OBLAST ODBORNÉHO PŮSOBENÍ A MOŽNÉ POMOCI:

Cílová skupina, se kterou nejčastěji pracuje:

Rodiny s dětmi v náhradní péči, Děti z dětských domovů, Sociálně slabé a ohrožené rodiny s dětmi, Rodiny s dětmi se zdravotním postižením, Děti se speciálně vzdělávacími potřebami, Zájemci o náhradní rodinnou péči.

Oblast odborného působení a možné pomoci pro náhradní rodiny a zájemce o PP:  

Psychoterapeutické poradenství z oblasti systemické psychoterapi a narativní psychoterapie (práce s příběhem, kniha života apod.) – tzn. poradenská sezení se zaměřují na hledání východisek z nepříznivých situací, jakými jsou např. vztahové problémy v rodině, problémy s biologickou rodinou, problémy výchovného rázu, problémy mezi dětmi v pěstounské péči a biologickými apod.

     Zabezpečování speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství

     Poskytování výchovného poradenství

     Poskytování konzultační a poradenské podpory pro rodiče v oblasti vzdělávání žáků

     Lektorování odborných seminářů – téma z oblasti speciálně pedagogické, výchovné a psychoterapeutické

Odborné poradenství je možno provádět jak ambulantně (v organizaci) anebo v terénu (u klienta doma či na neutrálním území). Veškeré činnosti jsou vedeny v rámci etických principů, principu mlčenlivosti
a navázání důvěry obou stran.