Orgány spolku:

  • Čestná rada
  • Valná hromada členů
  • Rada Společnosti pro ranou péči, z.s.
  • Předsedkyně a statutární orgán: Mgr.Pavla Matyášová předsedkyně
  • Dozorčí rada

 

Čestná rada Společnosti pro ranou péči

Ivana Jarníková

MUDr. Lumír Kantor

Anna Šabatová

Simona Šustková

 

 

Rada Společnosti pro ranou péči

Na základě hlasování valné hromady  jsou členy Rady Společnosti pro ranou péči,  z.s.

Mgr. Pavla Matyášová

Mgr. Terezie Hradilková

Mgr. Karla Němcová

Mgr.  Jana Tušlová

 

Dozorčí rada

Ing. Michal Voráček CSc.

Ing. Daniela Lombinová

MVDr. Marie Nedopilová