Společnost pro ranou péči (SPRP) 

Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením. 

Služby rané péče poskytujeme dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče.

 

Adresa:

Společnost pro ranou péči 

Klimentská 2

110 00 Praha 1

Česká republika 

 

Telefon: + 420 224 826 858

Fax: + 420 224 817 407 

E-mail: centrum@ranapece.cz 

Bankovní účet veden u ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 126 905 243/0300

IČO: 67 36 36 10

 

Statutární orgán, předsedkyně Společnosti pro ranou péči: Mgr. Pavla Matyášová, tel. 774 734 035