Co nabízí stimulace zraku

Program stimulace zraku je jedna z metod podpory  dítěte se zrakovým postižením. Cílem stimulace zraku je co největší možný vývoj zraku u dětí raného věku.

Do programu zrakové stimulace v rámci rané péče v SPRP mohou být zařazeny děti, u kterých lze prokázat alespoň reakci na světelný podnět, a jejichž rodiče (pečující osoba) označí rozvíjení zrakových funkcí dítěte za jeden ze svých hlavních cílů.

Na základě funkčního vyšetření zraku, při kterém instruktor stimulace zraku (ISZ) zhodnotí, které ze zrakových funkcí je potřebné rozvíjet, rodina dostane ústní a písemné doporučení na tipy rozvíjejících činností a na pomůcky a hračky.

Při pravidelných konzultacích v domácím prostředí poradce názorně předvádí stimulaci zraku s konkrétní pomůckou a předává rodičům další tipy k činnostem a k pomůckám.

Podpora rozvoje zrakových funkcí se provádí prostřednictvím dvou základních prostředků:

a) Stimulací zraku –  snaha o ovlivnění zrakového vnímání pomocí upraveného prostředí tak, aby bylo stimulující (např. světelné, lesklé, kontraktní, černobílé).

b) Tréninku zraku – systematický nácvik a upevňování dovedností využívaných zrakem:

 např.  nácvik krmení, orientace v prostředí, komunikace, seznamování se s novými věcmi.