18. května 2017

Výstava fotografií Vojtěcha Slámy v City Park Jihlava
Klub rodičů - Snoezelen, Uherské Hradiště
Přednáška pro novorozenecké oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
Muzikoterapie