2. září 2017

Jízda na koních a ukázka jízd se psím spřežením