19. října 2017

Setkání rodičů - návštěva haptické výstavy