6. října 2017

Pediatrie pro praxi - IV. kongres pediatrů
Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi
Noc vědců v Technickém muzeu