14. dubna 2018

Setkání rodin dětí s kombinovaným postižením, zejména dětí se vzácnými a genetickými syndromy