15. října 2018

setkání rodičů - zraková přednáška