1. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ KONFERENCE

 

Vážení kolegové a přátelé,

 

Společnost pro ranou péči z. s.,

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

 

Vás zvou na

 

V. konferenci pracovníků v rané péči v ČR,

 

která se bude konat

 

v OLOMOUCI

13. – 15. 9. 2017

 

Cílem konference je setkání pracovníků v rané péči a rodičů, vzájemné obohacení se o zkušenosti a poznatky z oboru.

  • přednášky, semináře, workshopy, postery, bazar nápadů
  • informujte rodiče o možnosti aktivní účasti na konferenci

Další informace a přihlášky k aktivní či pasivní účasti budou rozeslány počátkem roku 2017.

 

Za pořadatele:

Mgr. Tomáš Vyskočil, vedoucí Střediska rané péče SPRP, pobočka Olomouc