PORADCE/PORADKYNĚ RANÉ PÉČE – OSTRAVA

sociální pracovník/pracovnice pro terénní práci v rodinách dětí raného věku se zrakovým a kombinovaným postižením na území Moravskoslezského kraje.

 

Požadujeme:

 • VŠ nebo VOŠ vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku, sociální pedagogiku nebo sociální práci (požadujeme splnění předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka odpovídající zákonu 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 110)
 • Komunikativnost, flexibilitu, systematičnost a organizační schopnosti, uživatelskou znalost práce na PC
 • Schopnost pracovat v týmu
 • Partnerský přístup k uživatelům sociální služby
 • Samostatnost a zodpovědnost
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

 

Nabízíme:

 • Smysluplnou, tvůrčí práci v zajímavém oboru
 • Odborný růst v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků
 • Pružnou pracovní dobu
 • Pracovní úvazek 0,9
 • Malý pracovní tým regionálního pracoviště neziskové organizace s vazbou na pracoviště s celostátní působností a zahraniční partnery
 • Dobré pracovní zázemí

 

Vítáme:

 • Zkušenosti z práce v sociální službě rané péče, z práce s lidmi se zdravotním postižením, s dětmi raného věku a rodiči
 • Speciálně pedagogické vzdělání a schopnost metodického vedení
 • Znalost cizích jazyků

 

Termín nástupu: červenec 2017

 

Životopis s motivačním dopisem zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu koordinator.ostrava@ranapece.cz (do předmětu napište VŘ a vaše příjmení) nejpozději do 14. 4. 2017. Pokud postoupíte do užšího výběru, budeme vás 18. 4. kontaktovat e-mailem. Termíny osobních pohovorů plánujeme ve dnech 20. a 21. 4.

 

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány.

Další informace: Vladimíra Salvetová, tel. 596 112 473 nebo 774 242 736

 

 

 

Inzerát na instruktora stimulace zraku

 

Společnost pro ranou péči hledá pro pracoviště v Praze do svého týmu instruktora stimulace zraku

pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na zkrácený úvazek. Nástup možný

ihned. Očekáváme samostatnost a zkušenosti při diagnostice zrakového vývoje a podpoře

zrakových funkcí u dětí od narození do 7 let věku. Dále spolupráci a vedení poradců rané péče

v oblasti stimulace zraku a zrakového tréninku.  

 

Požadavky:

Vysokoškolské vzdělání (speciální pedagog, tyfloped, zrakový terapeut)

Nutná znalost a zkušenost s diagnostikou zrakového vývoje, podporou vývoje a rehabilitaci

zrakového vnímání u dětí raného věku (znalost testů zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti,

kompenzačních pomůcek a metod stimulace zraku a zrakového tréninku)

Komunikativnost, flexibilitu, systematičnost a organizační schopnosti

schopnost pracovat v týmu

samostatnost a zodpovědnost

 

Nabízíme:

úvazek 0,2

smysluplnou, tvůrčí práci v zajímavém oboru

odborný růst v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků

pružnou pracovní dobu

malý pracovní tým regionálního pracoviště neziskové organizace s vazbou na pracoviště s

celostátní působností a zahraniční partnery

dobré pracovní zázemí

 

Životopis s motivačním dopisem zasílejte na

vedouci.praha@ranapece.cz, předmět – ISZ!

Středisko rané péče Praha, PhDr. Jitka Barlová Ph.D., Klimentská 2, 110 00 Praha 1,

Další informace: www.ranapece.cz, tel. 224 826 858, mobil: 777 234 036

Termín vyhlášení:  1.3. 2016

Uzávěrka přihlášek: průběžně