V roce 2015 děkujeme za podporu

Společnost pro ranou péči děkuje Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za prostředky ze sbírky Světluška

V roce 2015 podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, Společnost pro ranou péči částkou 160 000 Kč na projekt Spolu – týdenní kurz pro rodiny.

 

Hilton/ Perkins

Program nadace Hilton/ Perkins přispívá na rozvoj rané péče. Z prostředků jsou hrazeny Kurzy pro rodiny, semináře pro rodiče, setkání rodin, semináře pro zaměstnance, odborná školení, zahraniční stáže, osvěta…

thumb.perkins-logo

 

I letos pokračuje projekt ESF

Název projektu: Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00136

Datum realizace 1.1.2013 – 30.6.2015

Přidělená částka 6923556,52 Kč

Projekt sleduje dva hlavní cíle:

Zvýšení úrovně sociálních a profesních dovedností rodičů dětí s těžkým zdrav. postižením v 8 krajích ČR potřebných ke vstupu na trh práce.

Zvýšení možnosti využívat Sdílenou péči jako integrální přístup k řešení složité životní situace. Vyšší úrovní využívání vnitřních zdrojů uvnitř rodiny, přátel či komunity a zlepšením péče „o sebe“ chceme zvýšit schopnost posilovat vlastní osobnost a připravit se na profesní změnu.Naplnění cílů dosáhneme využitím inovativních prvků v klíčových aktivitách – předevšímunikátním propojením psychosociální a edukativní terénní podpory cílové skupiny, který kombinuje prvky individuální péče o pečující osoby (Mentoring a Koučing) se skupinovými vzdělávacími programy (Trivium) a sebepodpůrnými programy (Seberozvojové a Svépomocné skupiny).

Projekt je členěn do 5 klíčových aktivit a bude trvat 30 měsíců od 1.1. 2013:

  • Terénní podpora osob pečujících o dítě s těžkým zdravotním postižením. Aktivita probíhá ve 4. – 30. měsíci projektu.
  • Sebe-rozvojové skupiny a svépomocná skupina – po celou dobu projektu
  • Trivium-odborný kurz pro zvýšení kompetencí pro vstup na trh práce v druhém roce projektu
  • Vzdělávání poradců v oblasti mentoringu a koučingu
  • Informační podpůrné nástroje – webový portál a informační brožura – v průběhu celého projektu

Projekt pomůže 150 osobám (především matkám) pečujícím o dítě s těžkým zdrav. postižením z 8 krajů ČR.

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Společnost pro ranou péči byla podpořena částkou 50 000 Kč z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Cílem projektu s názvem PRO DOBRÝ START  je vzdělávání lékařů formou seminářů v otázce sdělování nepříznivé diagnózy rodičům postižených dětí.

MZCR_logo