V roce 2008 děkujeme za podporu

Státní správě:

Ministerstvu práce a sociálních věcí

Z dotačního programu sociální služby „Zajištění služeb rané péče pro rodiny dětí zejména se zrakovým a kombinovaným postižením v ČR“

Z dotačního programu na podporu rodiny „Kompetence rodině!“

 

Samosprávě:

Městské části Praha 1

Za prostředky na projekt „Ukážu co dokážu“, jehož součástí je Absolventský koncert.

 

Nadacím:

Nadace Leontinka

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za prostředky se sbírky Světluška

 

Zahraniční nadaci:

thumb.Perkins

Hilton/Perkins Program, Perkins School for the Blind

 

Soukrommím dárcům:
paní Daniele Filipiové, paní Terezii Hradilkové, panu Jiřímu Lábusovi, panu Danielu Sittkovi, paní Zuzaně Stelzerové

 

Organizacím:

občanské sdružení Lazariánská pomocná služba

Rotary Clubu – Staré Město