V roce 2009 děkujeme za podporu

Státní správě a samosprávě:

thumb.MPSV

Ministerstvu práce a sociálních věcí za prostředky na projekty:

Zajištění služeb rané péče pro rodiny dětí zejména se zrakovým a kombinovaným postižením v ČR.

Kompetence rodině!

 

 

Nadacím:

thumb.Leontynka thumb.skofin

Nadaci Leontinka, ŠkoFIN

Společnost ŠkoFIN s.r.o. prostřednictvím Nadace Leontinka popdporuje terénní práci služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR. Podopruje provoz sedmi vozů pro poradkyně rané péče Společnosti pro ranu péči, které tak mohou poskytovat poradenství nevidomým a slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí.

 

thumb.svetluska6

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za prostředky ze sbírky Světluška

V roce 2009 podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška projekty Společnosti pro ranou péči v celkové výši 1 852 000 Kč. Z toho na celorepublikové projekty SPOLU – týdení kurzy pro rodiny a UČÍME DĚTI DÍVAT SE – Kurz instruktora stimulace zraku

 

thumb.Perkins

Nadaci Hilton/Perkins Program

 

thumb.Nadace_pro_obnovu_a_rozvoj

Nadaci pro obnovu a rozvoj

 

 

Firmám:

Javlin a.s.

Profine Austria GmbH prostřednictvím pana Petra Jandla

 

Soukromým dárcům:

paní Daniele Filipiové, panu Jiřímu Lábusovi, panu Danielu Sittkovi,

paní Zuzaně Stelzerové