V roce 2011 děkujeme za podporu

Státní správě a samosprávě:

thumb.MPSV

Ministerstvu práce a sociálních věcí za prostředky na projekty:

Zajištění nadregionálních služeb rané péče pro rodiny dětí zejména se zrakovým a kombinovaným postižením v ČR, částka určená na tento program činí 2 879 000 Kč.

Kompetence rodině! Cílem projektu je poskytnout rodičům dětí se zrakovým, duálním a kombinovaným postižením nezbytné informace, a to formou seminářů, tiskovin, brožurek, přednášek, společných setkávání, částka určená na tento program činí 546 462 Kč.

 

thumb.svetluska6

Společnost pro ranou péči děkuje Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za prostředky ze sbírky Světluška

V roce 2011 podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Společnost pro ranou péči získala částku v celkové výši 1 180 000 na projekty regionální i celorepublikové.

Projekt „Spolu 2011 – kurzy pro rodiny“, podpořený ve výši 180 000 Kč je určený rodinám s dětmi se zrakovým postižením, projekt byl realizovaný zaměstnanci Společnosti pro ranou péči.

Projekt „Znám a umím“, projekt je realizovaný a určený pro Středisko rané péče SPRP České Budějovice. Projekt byl podpořen částkou 250 000 Kč. Díky této částce může Středisko rané péče SPRP České Budějovice pokračovat v programu stimulace zraku, tj. poskytnout rodičům dětí se zrakovým postižením v raném věku potřebné informace a dovednosti k tomu, aby mohli rozvíjet zrakové schopnosti svých dětí v jejich přirozeném prostředí.

Projekt „Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením„, projekt je realizovaný a určený pro Středisko rané péče SPRP Ostrava. Projekt byl podpořen částkou 250 000 Kč. Jedná se o program stimulace zraku.

Projekt „Zrakové stimulace – světlo pro rodinu“ projekt je realizovaný a určený pro Středisko rané péče SPRP Brno. Projekt byl podpořen částkou 250 000 Kč. Nadační fond Českého rozhlasu takto přispívá na program stimulace zraku a zrakový trénink pro děti s těžkým zrakovým postižením v raném věku.

Projekt „Program stimulace zraku pro klienty Střediska rané péče SPRP Olomouc“, projekt je realizovaný a určený pro Středisko rané péče SPRP Olomouc. Projekt byl podpořen částkou 250 000 Kč. Tyto finanční prostředky přispěly k personální a rozpočtové přípravě projektu, k nákupu odborné literatury, stimulačních pomůcek, školení instruktorek stimulace zraku, v neposlední řadě pak také ke tvorbě individuálních plánů pro klienty,vyšetřování funkcí zraku a stimulace v domácím prostředí prostřednictvím terénní práce instruktorek stimulace zraku. Poradenství rodičům a pečovatelům a konzultace pro neklienty a organizace pečující o děti se zrakovým postižením.

 

thumb.Leontynka thumb.skofin

Společnost pro ranou péči děkuje Nadaci Leontinka a společnosti ŠkoFIN

Společnost ŠkoFIN s.r.o. prostřednictvím Nadace Leontinka podporuje terénní práci služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR. Podporuje provoz čtyř vozů pro poradkyně rané péče Společnosti pro ranou péči, které tak mohou poskytovat poradenství nevidomým a slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí.

 

thumb.Leontynka

Společnost pro ranou péči děkuje Nadaci Leontinka

Projekt „Hmatový kufr Emilka“, projekt je podpořený částkou 128 000 Kč. Projekt je určený pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v ČR, které jsou uživateli služby raná péče organizace SPRP. Cílem je nabídnout poradcům rané péče ucelenou sadu pro rozvoj hmatu dětí, dětem pak širokou škálu možností pro získání dovedností potřebných k rozeznávání a zkoumání hmatem, rodičům ukázky předmětů a postupu, které je možné dětem nabízet.

Projekt „LiteScout“, projekt je podpořený částkou 61 250 Kč. Cílem projektu je vybavení a modernizace testového vybavení programu stimulace zraku. Chceme rozvíjet a podporovat nové možnosti a metody ve zjišťování funkcí zraku u dětí s kombinovaným zrakovým postižením s využitím německého LCD „LiteScout“Pro including s příslušenstvím pro stimulaci zraku dětí. Ideou projektu je podpořit praxi a poskytování stimulace zraku – metody rehabilitace zrakových funkcí u dětí s těžkým zrakovým postižením v raném věku.

Projekt „Poskytování služby rané péče rodinám s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením“, projekt je podpořený celkovou částkou 100 000 Kč a je realizovaný a určený pro Středisko rané péče SPRP České Budějovice.

Projekt „ Dítě patří domů“, projekt je podpořen celkovou částkou 100 000 Kč, je realizovaný a určený pro Středisko rané péče SPRP Ostrava. Cílem tohoto projektu je zajištění kvalitních služeb rané péče na území Moravskoslezského kraje a především naplnění cíle rané péče obecně.

 

thumb.siemens_fond

Společnost pro ranou péči děkuje Nadaci Siemens

Projekt: „Odborné vzdělávání na semináři SPRP“ , projekt je podpořen částkou 20 000 Kč a byl určený pro vzdělávání zaměstnanců Společnosti pro ranou péči na Semináři SPRP.

 

thumb.Perkins

Nadaci Hilton/Perkins Program

 

thumb.Nadace_pro_obnovu_a_rozvoj

Nadaci pro obnovu a rozvoj

 

 

Mediální partner:

thumb.pl01

 POLITIKA ZE VŠECH STRAN

 

Firmám:

Fa Forpet Europe s.r.o.

 

Soukromým dárcům:

paní Daniela Filipiová

pan Jiří Lábus

pan Daniel Sittek

paní Zuzana Stelzerová

pan Jan Vrbata

pan Karel Jan

pan Adam Zacha

paní Daniela Domáčková

neznámý dárce

 

Za velkorysou spolupráci při realizaci Týdne rané péče 2011 děkujeme:

thumb.O2    thumb.sa_cmyk_web          thumb.Miminko          thumb.RR_logo