V roce 2012 děkujeme za podporu

Státní správa a samospráva:

thumb.MPSV

Ministerstvu práce a sociálních věcí za prostředky na projekty:

Zajištění nadregionálních služeb rané péče pro rodiny dětí zejména se zrakovým a kombinovaným postižením v ČR, částka určená na tento program činí 2 477 000 Kč.

Kompetence rodině! Cílem projektu je poskytnout rodičům dětí se zrakovým, duálním a kombinovaným postižením nezbytné informace, a to formou seminářů, tiskovin, brožurek, přednášek, společných setkávání, částka určená na tento program činí 223 873 Kč.

 

 

Nadace:

thumb.svetluska6

Společnost pro ranou péči děkuje Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za prostředky ze sbírky Světluška

V roce 2012 podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Společnost pro ranou péči získala částku v celkové výši 1 150 000 na projekty regionální i celorepublikové.

Projekt „Spolu 2012 – kurzy pro rodiny“, podpořený ve výši 150 000 Kč je určený rodinám s dětmi se zrakovým postižením, projekt je realizovaný zaměstnanci Společnosti pro ranou péči. Kurzu pro rodiny se zúčastní 20 rodin z celé České republiky.

Projekt „Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením“, je realizován a určen pro Středisko rané péče SPRP Ostrava. Projekt byl podpořen částkou 250 000 Kč. Díky této částce může Středisko rané péče SPRP Ostrava pokračovat v programu stimulace zraku, tj. poskytnout rodičům dětí se zrakovým postižením v raném věku potřebné informace a dovednosti k tomu, aby mohli rozvíjet zrakové schopnosti svých dětí v jejich přirozeném prostředí.

Projekt „Zraková stimulace – světlo pro rodinu“ je realizován a určen pro Středisko rané péče SPRP Brno. Projekt byl podpořen částkou 250 000 Kč. Nabízí rodinám s dětmi se zrakovým postižením využít program stimulace zraku. Program je zaměřen na rozvoj a využití zbylých zrakových schopností dítěte. Předpokládá se zde spolupráce poradce rané péče, rodičů a dítěte, převážně v domácím prostředí dítěte a částečně ambulantně ve speciálně upravené místnosti – zrakové komoře.

Projekt „Program stimulace zraku pro klienty Střediska rané péče SPRP Olomouc“, projekt je realizovaný a určený pro Středisko rané péče SPRP Olomouc. Projekt byl podpořen částkou 250 000 Kč. Díky této částce může Středisko rané péče SPRP Olomouc pokračovat v programu stimulace zraku, tj. poskytnout rodičům dětí se zrakovým postižením v raném věku potřebné informace a dovednosti k tomu, aby mohli rozvíjet zrakové schopnosti svých dětí v jejich přirozeném prostředí.

Projekt „Znám a umím“, projekt je realizovaný a určený pro Středisko rané péče SPRP České Budějovice. Projekt byl podpořen částkou 250 000 Kč. Díky této částce může Středisko rané péče SPRP České Budějovice pokračovat v programu stimulace zraku, tj. poskytnout rodičům dětí se zrakovým postižením v raném věku potřebné informace a dovednosti k tomu, aby mohli rozvíjet zrakové schopnosti svých dětí v jejich přirozeném prostředí.

 

 

thumb.Leontynka thumb.skofin

 Společnost pro ranou péči děkuje Nadaci Leontinka a společnosti ŠkoFIN

Společnost ŠkoFIN s.r.o. prostřednictvím Nadace Leontinka podporuje terénní práci služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR. Podporuje provoz čtyř vozů pro poradkyně rané péče Společnosti pro ranou péči, které tak mohou poskytovat poradenství nevidomým a slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí.

 

thumb.Leontynka

Společnost pro ranou péči děkuje Nadaci Leontinka

Projekt: „Učíme děti dívat se „ Projekt je určen poradcům rané péče, kteří jsou připraveni se specializovat ve svém oboru na vyšetřování a rozvíjení zbylých zrakových dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Cílem projektu je zvýšit profesionalitu a připravenost odborníků rané péče pro terénní práci s nevidomými a slabozrakými dětmi. Projekt byl podpořen částkou 94 000 Kč.

 

thumb.Nadace_pro_obnovu_a_rozvoj

Společnost pro ranou péči děkuje Nadaci pro obnovu a rozvoj

Děkujeme Nadaci pro obnovu a rozvoj za dlouholetou přízeň a spolupráci. V letech minulých jsme byli podpořeni celkovou částkou 378 000 Kč, která byla použita na konzultace a poradenství, kampaň Týden rané péče, seminář SPRP, vzdělávání zaměstnanců a nákup odborné literatury.

 

Pro rok 2012 obdrželo Středisko pro ranou péči Brno částku 200 000Kč na pořízení osobního automobilu Škoda Fabia Combi, který bude sloužit k poskytování terénní služby rané péče v regionech Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Vysočiny.

autofoto

 

 

thumb.Perkins

Společnost pro ranou péči děkuje Hilton/ Perkins

Program nadace Hilton/ Perkins přispívá na rozvoj rané péče. Z prostředků jsou hrazeny Kurzy pro rodiny, semináře pro rodiče, setkání rodin, semináře pro zaměstnance, odborná školení, zahraniční stáže a osvětová kampaň Týden rané péče. Částka určená na tyto aktivity v letech 2011 – 2012 činí 209 925 Kč.

 

thumb.generali

Tisk letáků

 

Mediální partner:

thumb.pl01   Politika za všech stran

thumb.metropol

thumb.petka

 

Soukromým dárcům:

pan Štěpán Čížek

paní Daniela Filipiová

pan Jan Karel

paní Helena Langšádlová

paní Jitka Matyášová

pan Petr Potěra

pan Jiří Prager

paní Radka Pragerová

pan Pavel Richter

pan Daniel Sittek

paní Zuzana Stelzerová

pan Adam Zacha