V roce 2013 děkujeme za podporu

svetluska

 Společnost pro ranou péči děkuje Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za prostředky ze sbírky Světluška

V roce 2013 podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Společnost pro ranou péči získala částku v celkové výši 1 100 000 Kč na regionální projekty.

Projekt „Lépe vidět svět“ je určen pro region Hl. města Prahy a Středočeského kraje. Cílem projektu je zajistit prevenci a nápravu senzorické deprivace u dětí se zrakovým postižením v raném věku prostřednictvím programu stimulace zraku- zjišťování funkcí zraku v domácím prostředí, nácvik a využívání zbytků zraku, rozvíjení hmatu, konzultace s očními lékaři klientů. Projekt byl podpořen částkou 100 000Kč.

Projekt „Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením“ je realizován ostravským střediskem s pomocí nadačního příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši 250 000 Kč.

Projekt řeší program stimulace zraku v rámci poskytování služby rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením. Rodiče dítěte se zrakovým postižením s poradcem rané péče a instruktorem stimulace zraku společně motivují dítě k tomu, aby bylo schopno maximálně využít svých zachovalých zrakových schopností v běžném životě. Program je realizován v domácnostech klientů a částečně ambulantně na pracovišti.

Středisko rané péče SPRP České Budějovice realizuje projekt „Znám a umím“, který pomůže zajistit program stimulace zraku jako součást rané péče rodiny s dětmi se zrakovým postižením na území Jihočeského kraje a části Kraje Vysočina (okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod). Umožní přijmout všechny nové zájemce o program stimulace zraku a poskytnout terénní i ambulantní konzultace v potřebné frekvenci pro klienty střediska. Projekt byl podpořen částkou 250 000Kč.

Projekt „Program stimulace zraku pro klienty Střediska rané péče SPRP Olomouc“, projekt je realizovaný a určený pro Středisko rané péče SPRP Olomouc. Projekt byl podpořen částkou 250 000 Kč.
Projekt se zaměřuje na udržení služeb, zrakové stimulace a zrakového tréninku ve Středisku rané péče SPRP Olomouc.
Metody rozvoje zrakového vnímání jsou zaměřené na maximální rozvoj zbylých zrakových funkcí a jejich maximálního využití v běžném životě dítěte od narození. Projekt podpoří cca. 80 dětí se zrakovým postižením a jejich rodiny.

Projekt „Zraková stimulace – světlo pro rodinu“ je realizován a určen pro Středisko rané péče SPRP Brno. Projekt byl podpořen částkou 250 000 Kč. Nabízí rodinám s dětmi se zrakovým postižením využít program stimulace zraku. Program je zaměřen na rozvoj a využití zbylých zrakových schopností dítěte. Předpokládá se zde spolupráce poradce rané péče, rodičů a dítěte, převážně v domácím prostředí dítěte a částečně ambulantně ve speciálně upravené místnosti – zrakové komoře.