V roce 2016 děkujeme za podporu

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu sbírky Světluška

za finanční podporu ve výši 160 000 Kč.

Díky tomuto příspěvku bude možné i letos uskutečnit týdenní kurz pro rodiny v krásném prostředí Vysočiny „Spolu 2016“.

 

“ Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“.

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Společnost pro ranou péči byla podpořena částkou 45 000 Kč z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na projekt Nácvikový rekondiční pobyt pro rodiny s dětmi s postižením.

 MZCR_logo

 

Za mediální partnerství děkujeme časopisu Naše rodina

 

Nadace Hilton/Perkins

 thumb.perkins-logo

Raná péče je spolupráce – podpora dětí se zrakovým a dalším postižením, informování veřejnosti a práce s komunitou.