Dne 30.1.2016 od 9:00 do 11:00 hodin se uskutečnilo setkání 4. svépomocné skupiny.

Setkání se účastnily 4 osoby pečující o dítě s postižením. Setkání probíhalo pod vedením lektora PhDr. Antonína Indráka.

Program Fond pro FNNO podporuje projekt s názvem ,,Spolu s námi“.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.czwww.eeagrants.org.