Dar od zaměstnanců společnosti Tieto Czech ostravskému středisku rané péče

Děkujeme zaměstnancům společnosti Tieto Czech, s. r. o., za jejich dar!
Před Vánocemi uspořádali dobročinný trh, na kterém prodávali všelijaké napečené dobroty a vlastnoručně vyrobené předměty, a výtěžek ve výši neuvěřitelných 20 tisíc korun věnovali na podporu činnosti našeho ostravského střediska rané péče. I díky všem těmto lidem z Tieta budou moci naše poradkyně dále dojíždět do rodin pečujících o děti se zrakovým a kombinovaným postižením. Děkujeme všem z Tieta, kdo se na organizaci celé akce jakkoli podíleli, za vynaloženou energii i za vybrané prostředky. Velmi si toho vážíme!