Děkujeme všem kolegyním za účast na kazuistickém semináři jihočeských  poskytovatelů rané péče v Českých Budějovicích. Společně jsme probraly  aktuální témata, která se týkají práce poradce v rodinách. Další setkání  proběhne v pátek 13. května od 9.30 hodin v českobudějovickém středisku.

Zveme k účasti i další poradkyně, které budou chtít diskutovat nad  poskytováním služby v rodinách sociálně ohrožených.