Ve středu 9.3.2016 jsme připravili pro děti v MŠ Libina zážitkové dopoledne v rámci procesu integrace. Děti si vyzkoušely prostorovou orientaci se simulací zhoršeného vidění či úplné slepoty. Také pracovaly u stolečku s okluzními brýlemi a měly možnost zažít jaké to je dívat se pouze jedním okem a plnit zadané úkoly.