Příprava na školní vzdělávání dětí s těžkým zrakovým postižením

V sobotu 12. března 2016 se v odpoledních hodinách uskutečnil odborný seminář pro rodiče na téma „Příprava na školní vzdělávání dětí s těžkým zrakovým postižením“. Své zkušenosti přišla předat rodina Leskovcova s asistentkou pedagoga a nevidomá studentka vysoké školy Zuzka Třeštíková se svým vodícím psem. Seminář probíhal formou diskuze na různá témata – docházka do mateřské školy, navázání spolupráce s SPC, asistent pedagoga, nástup do základní školy. Na konci semináře si rodiče mohli prohlédnout speciální pomůcky, které nevidomým lidem pomáhají ve škole i několik věcí z běžného života – hmatový glóbus, slabikář pro nevidomé, Pichtův stroj, pc s hlasovým výstupem či braillským řádkem, slepecká hůl, rozlišovač bankovek. Všem zúčastněným moc děkujeme!

Za komentář k semináři děkujeme panu Maškovi!

Chtěli bychom Vám velice poděkovat za sobotní setkání pro zrakově postižené, jež zorganizovala Společnost pro ranou péči ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem České Budějovice. Z prvopočátku jsme se setkání trochu báli, ale vaše zkušenost a praxe ukázala, jak moc velkým přínosem jste pro naši rodinu!! Tím, že se setkání zúčastnily různé věkové škály zrakově postižených, si osobně myslím, že každý ze zúčastněných si udělal obrázek o tom, jakým způsobem probíhá život v blízkém prostředí lidí s hendikepem. Účelem setkání bylo vysvětlit nejen rodičům, ale také asistentům, pedagogům, jakým způsobem funguje začleňování dětí do klasických škol. Tohoto setkání se zúčastnila i Mgr. Radka Holá – budoucí pedagožka naší dcery Adélky Maškové. Zde bych chtěl velmi poděkovat za vstřícnost paní magistry, která obětovala soukromé sobotní odpoledne. Děkujeme a velice si toho vážíme. Osobně musím zdůraznit a konstatovat, že pro mne bylo setkání velkým přínosem. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem již starší nevidomí postupovali, jak vypadá kariérní život studenta od nástupu do školky, přes základní školu i např. konzervatoř či vysokou školu. Posbírali jsme spousty zajímavých námětů, postřehů. Jednak jak ulehčit nevidomým výuku – různými učebními pomůckami, jaká je úloha asistenta pedagoga a v neposlední řadě čerpání finančních  příspěvků na pomůcky a asistenta. Velice si vážíme toho, že naše dcera je u Společnosti pro ranou péči právě pod vašimi „křídly“. Děkujeme mnohokrát za čas, který nám a naší Adélce věnujete! Toto setkání opravdu splnilo účel jak pro naši rodinu, tak i pro ostatní zúčastněné. Dozvěděli jsme se co vše je nevidomý schopný ve svém životě dokázat a že ve spolupráci je schopný žít téměř běžným životem. Dostali jsme možnost vidět v praxi praktické pomůcky nevidomých a jejich praktické využití jako např. Kájův notebook s braillským řádkem, nebo speciální slepeckou hůl či dálkový ovladač slečny Zuzky a mnoho dalších pomůcek – ÚŽASNÉ. V budoucnu se velice rádi zapojíme do spolupráce, jak co nejlépe zkvalitnit integraci a pomoci při výuce nevidomých.

 Ještě jednou mnohokrát srdečně děkujeme.

 S pozdravem Anežka a Martin Maškovi.