Dne 7. června 2016 se uskuteční přednáška  v nemocnici Hořovice

na téma:  „Raná péče – funkční vyšetření zraku dítěte v preverbálním věku a dítěte nonverbálního, komplexní podpora rodiny dítěte s postižením „

 

Odborným garantem této akreditované akce dle ČLK i ČAS je MUDr. Denisa Creasy – zástupkyně primářky dětského oddělení Nemocnice Hořovice.

 

Více konkrétních informací naleznete v přiložené pozvánce.