Dne 18. 5. 2016 proběhlo pravidelné vzdělávání poradkyň rané péče SPRP v rámci odborných porad na téma pedooftalmologie. Dopolední blok byl věnovaný kazuistikám zaměřené na děti raného věku se zrakovou diagnózou. Cílem sdělení bylo představit netypické zrakové reakce či málo známé onemocnění. Prezentace byla doplněna videi s ukázkami ze stimulace zraku v domácím prostředí z různých období ke srovnání jednotlivých dovedností nejen zrakového vývoje a zrakových funkcí z funkčního vyšetření zraku. Poradkyně debatovaly nad položenými otázkami a společně hledaly další postupy.

Odpolední část byla věnována teoretické části, kterou přednášel MUDr. Juraj Šimičák, oftalmolog z FN Olomouc, který dlouhodobě spolupracuje s střediskem rané péče Olomouc.  Podrobně se věnoval zrakovým nemocem dětského věku. Teoretické podklady doplňoval o svoje poznatky z praxe a zodpovídal dotazy poradkyň. Přednáška proběhla v příjemné atmosféře doplněnou vzájemnou debatou nad probíranými problémy.