V druhé polovině května se Společnost pro ranou péči zúčastnila mezinárodní konference na téma hluchoslepota v Moskvě. První den se sešli převážně akademici z vysokých škol a univerzit, z výzkumných pedagogických ústavů či jiných odborných institucí. Hlavním tématem bylo především vzdělávání budoucích odborníků pro podporu osob s duálním postižením, ale také úprava prostředí pro studenty s postižením, zajištění bezbariérovosti a rovného přístupu ke vzdělávání. Za Českou republiku prezentovala Paedr. Zdeňka Šándorová, Ph.D. přístupnost budov Pardubické Univerzity. V dalších dvou dnech byla konference otevřena široké veřejnosti a účast byla hojná. Na 350 účastníků živě diskutovalo na přednáškách, seminářích i workshopech. Zastoupeni byli jak speciální pedagogové, sociální pracovníci, dobrovolníci, terapeuté tak rodiče dětí s duálním postižením. Velký ohlas přinesla prezentace Phdr. Jitka Barlové, Ph.D. ze Společnosti pro ranou péči, která představila model poskytování rané péče v České republice se zaměřením na komplexní podporu celé rodiny. Kromě přednášek naplněných informací bylo možno shlédnout výstavu speciálních pomůcek a podpůrných technologií, nebo navštívit některou z organizací pracujících s dětmi či dospělými s hluchoslepotou v Moskvě a jejím okolí.
Velkým přínosem byla však i vzájemná pospolitost odborníků z více jak deseti různých zemí, sdílení zkušeností je vždy obohacující pro všechny zúčastněné.