7.6. 2016 se uskutečnil seminář na téma „RANÁ PÉČE funkční vyšetření zraku dítěte v preverbálním věku a dítěte nonverbálního, komplexní podpora rodiny dítěte s postižením „ v nemocnici HOŘOVICE.
Témata semináře:
Současná paradigmata rané péče – práce s rodinou v obtížné životní situaci, podpora vývoje dítěte s postižením – PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

Odborná kazuistika: Dítě se zrakovým postižením – život s okluzí – Mgr. Kateřina Doskočilová

Fuknční vyšetření zraku dítěte v preverbálním věku a dítě nonverbálního, testové metody, speciální pomůcky – Petra Navrátilová, Dis.