Dne 9. 6. 2016 jsme realizovali v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje setkání odborníků na téma s názvem ,,Péče o děti s poruchou autistického spektra na území Olomouckého kraje“. Společně s lékaři, psychology, pedagogy, sociálními pracovnicemi jsme diskutovali nad touto problematikou a se zástupci kraje jsme hledali možná řešení. Vzniká pracovní skupina, která tuto problematiku bude společně s krajem koncepčně řešit.