Opět v Olomouci dne 16.6.2016 proběhla muzikoterapie – terapie hudbou za účasti rodin s dětmi a speciálního pedagoga Mgr. Zděnka Vilímka. Maminky i děti si akci náramně užily a proběhla, také i relaxace hudbou.