Středisko rané péče SPRP Ostrava obdrželo od společnosti ArcelorMittal v rámci projektu zaměstnaneckých grantů dar v hodnotě 24 600 korun na nákup speciálního chodítka Upsee, které umožní imobilním dětem stát a zažít chůzi s pomocí dospělého. Díky podpoře z Arceloru budeme moci pořídit chodítko ve dvou velikostech, a to pro děti od 2 do 4 let a od 4 do 6 let. Rodiny si budou moci pomůcku zapůjčit, vyzkoušet a používat do doby, než bude potřebná pro některé z dalších dětí.

Velmi děkujeme společnosti ArcelorMittal za podporu dobročinných aktivit jednotlivých zaměstnanců a zejména pak paní Věře Šrámkové, která projekt našeho střediska jako zaměstnankyně ArcelorMittalu přihlásila. Věříme, že chodítka pomůžou dětem s postižením zlepšit kvalitu jejich života a dodají jim radost a nový elán k překonávání překážek, které jim jejich postižení přináší. Díky!!!