Otevřené stanovisko Společnosti pro ranou péči k článku v Parlamentních listech ze dne 28. 6. 2016, kde poslankyně za hnutí ANO Mgr. Martina Berdychová hovoří o neprofesionalitě rané péče, která podle jejího vyjádření v současné době hájí spíše zájmy rodičů a nikoli zájem dětí.

Společnost pro ranou péči, jako největší poskytovatel rané péče v České republice, dnes získala z médií informace  o meziresortních setkáních organizovaných a medializovaných poslankyní Mgr. Martinou Berdychovou. „Přestože jsme významným poskytovatelem rané péče, nebyli jsme k žádnému jednání o této problematice přizváni,“ uvádí předsedkyně Společnosti pro ranou péči Mgr. Pavla Matyášová. Ze strany iniciátorů (p. Vysuček, p. Šmídová, p. Kunešová) byla služba rané péče představena jako neprofesionální, nekoncepční a dlouhodobě systematicky neřešená, která preferuje zájmy rodičů nad zájmy dětí.

Iniciátoři jednání navrhují přesunout finanční prostředky určené na ranou péči z gesce MPSV do MŠMT na vzdělávání dětí od 0 do 3 let a na posílení SPC. Dále navrhují „aby vznikla objektivní, jasná meziresortní kontrola obsahu rané péče“ … „aby vrchní politický dohlížitel systematicky kontroloval poskytování rané péče“ (citace moderátorky p. Kunešové). V závěru bylo iniciátory toto jednání hodnoceno jako úspěšné a dostatečné pro to, aby následovalo už jen jednání na nejvyšší úrovni, které zprocesuje tento záměr během prázdnin, nejpozději do voleb.

Doufáme, že se jedná o ojedinělou iniciativu, vzniklou na základě nedostatku informací a z dezinterpretací informací. Raná péče je poskytována v ČR již 25 let. Ať již před či po legislativním ukotvení v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se vyvíjela vždy uceleně jako systém fungující na jasně definovaných kvalitativních standardech. V tomto byla a je mezi sociálními službami zcela výjimečná. Raná péče je profesionální služba pro celou rodinu (odmítáme stavění zájmu rodičů nad  zájmy dětí) poskytovaná ve spolupráci se zdravotnickým a školským resortem, prostřednictvím profesionálních poradců – speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a externích terapeutů v domácím prostředí od roku 2005 tisícům rodin, které jsou s ní spokojeni (vyjádřeno ve smlouvách a zpětných vazbách od rodin).

Společnost pro ranou péči se proti uvedenému článku jednoznačně vymezuje a je připravena seznámit poslance Martinu Berdychovou, Jiřího Zlatušku, Milana Štecha a další se službami rané péče a funkčním systémem podpory dětí i rodičů v raném věku v systému sociálních služeb.

Další případné informace podá:

Mgr. Pavla Matyášová, tel. 774 734 035 předsedkyně Společnosti pro ranou péči (SPRP, z. s.)