Děkujeme extraligovému týmu, mladším a starším minižákům z TATRANU LITOVEL za finanční příspěvky, které věnovali Středisku rané péče SPRP Olomouc, Regionálnímu centru pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením.