Společné vzdělávání
Ve dnech 19.9.-21.9. proběhl společný vzdělávací seminář pro všechny naše kolegyně a kolegy z našich středisek. 
Poradkyně rané péče měly možnost vyslechnout přednášku p. Maříkové na téma Sourozenci.
Paní Bechyňová a Konvrzková z organizace Střep odpřednášely téma Sanace rodiny.
A jak se říká Nejen vědomostmi živ je člověk, bylo myšleno i na zábavu a oddech. Všichni jsme se potkali na společné večeři a navštívili divadelní představení Oblomov.