Setkání klientských rodin ostravského střediska rané péče, které se uskutečnilo v polovině září a neslo název „Noc snů“, mělo tentokrát podobu společné procházky zoologickou zahradou. Pro děti byl připraven speciální program, prohlídka večerní ZOO a setkání s některými zvířátky. Setkání rodin je skvělá příležitost navzájem se seznámit, popovídat, pobavit se, mít společné zážitky, sdílet… Všichni zúčastnění si vycházku parádně užili a všichni se už těšíme na další společnou akci!

Setkání bylo možné uskutečnit díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.