Služeb rané péče není dostatek! Podle sociologů je v České republice 11 000 rodin, které vychovávají dítě od narození do sedmi let a pobírají příspěvek na péči. Pouze třetina těchto rodin využívá služeb rané péče. Někteří rodiče o rané péči nevědí a někteří čekají v pořadnících žadatelů o službu. 

Každoroční již devátý ročník osvětové kampaně Týden rané péče chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. Naším cílem je pomoci rodinám vytvořit takové podmínky, aby jejich dítě mohlo vyrůstat v domácím prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči. V rámci Týdne rané péče chceme informovat laickou i odbornou veřejnost o možnostech podpory rodin dětí s postižením, posílit interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými rezorty sociální práce, speciální pedagogiky a lékařství a také iniciovat diskusi o systému rané péče v České republice na úrovni krajských a ministerských úředníků.

Slogan letošní kampaně „Nikdy není příliš brzy“ se snaží upozornit na důležitost včasného zahájení služby, tak aby se  rodině dítěte s postižením dostala pomoc neodkladně.

Je naprosto nezbytné, aby rodiče dětí s postižením  dostali  informace o     možné pomoci včas.  Právě v náročném období po sdělení nepříznivé diagnózy nebo v době pochybností o zdravém vývoji dítěte, potřebují rodiče a celá rodina neodkladnou odbornou podporu.

Každý rok se do osvětové kampaně Týden rané péče zapojují poskytovatelé sociální služby raná péče po celém území České republiky. V týdnu od 7. do 13. listopadu 2016 se může veřejnost účastnit mnoha akcí, dní otevřených dveří, diskuzí, kulatých stolů, charitativních koncertů, zážitkových seminářů, výstav a mnoha dalších.

Kampaň osvětového  charakteru proběhne také v  médiích.   Veřejnost se dozví mnoho informací o potřebách rodin dětí s postižením i o rané péči samotné.

Spolupracujeme již tradičně nejen střediska rané péče mezi sebou, ale přidávají se k nám i dobrovolníci, studenti, sponzoři, významné osobnosti, herci a vědci. V minulosti se ke kampani přidala mateřská centra, porodnice, divadla, internetové servery, vydavatelství… Pokud se rodiny rozhodnou vychovávat dítě s postižením doma, nesmí zůstat bez pomoci!“ říká předsedkyně Společnosti pro ranou péči Mgr. Pavla Matyášová.

 

Do osvětové kampaně se letos zapojila největší grantujcí nadace v České republice – Nadace rozvoje občanské společnosti.

Tradičně Týden rané péče podporuje mnoho významných osobností. V loňském roce to byl například
olympionik Vávra Hradilek, házenkář David Juříček, spisovatelka Alena Ježková, bývalá miss ČR Jitka Nováčková nebo profesor Jiří Štreit.

Více informací o kampani se dozvíte na www.ranapece.cz

Společnost pro ranou péči, Klimentská 2, Praha 1, 110 00, předsedkyně Společnosti pro ranou péči Mgr. Pavla Matyášová 774 234 035, predsedkyne@ranapece.cz