Tématem říjnového setkání rodičů pořádaného naším střediskem byla orofaciální stimulace a neverbální komunikace u dětí s kombinovaným postižením. Rodiče se mohli ptát speciální pedagožky a specialistky na včasnou intervenci a neverbální komunikaci Mgr. Marcely Jarolímové na vše, co je z této oblasti zajímalo. Zazněly základní informace o terapeutickém krmení a rodiče měli možnost zhlédnout celou řadu praktických pomůcek – různé typy lžiček, hrnečků, kalíšků, brček… Mluvilo se také o tom, jak řešit situace, kdy dítě nemluví, jaké pomůcky používat pro neverbální komunikaci a kdy je vhodné začít s logopedickou péčí například u dítěte s Downovým syndromem. Rodiče měli zájem také o kontakty na logopedy, kteří mají zkušenosti s dětmi s postižením. Kromě čerpání nových informací byl prostor také na vzájemné sdílení praktických věcí, které se rodičům osvědčily.

Setkání se mohlo uskutečnit díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.