Dne 20.10.2016 se uskutečnilo v olomouckém středisku další setkání s názvem Muzikoterapie – terapie hudbou a hrou.

Děti  si vyzkoušely hru na zajímavé hudební nástroje a maminky byly odměněny relaxací.