Projekt „Nový vítr“

Díky finanční podpoře Nadačního fondu Avast realizujeme projekt zaměřený na definování společných cílů organizace, na zjištění úrovně kvality všech pracovišť
a způsobům (metodikám), jak jej doručit všem rodinám a tím posunout kvalitu poskytovaných služeb rané v České republice.

NF AVAST logo

Podpořeno Nadačním fondem Avast v rámci programu Spolu do života v projektu „Nový vítr“!