soukupova_miloslava

„… Pomáhat druhým je můj celoživotní program. Jsme tu přeci jeden pro druhého! Poslání ostravského Střediska rané péče je mi proto velice blízké – slouží potřebným a vyjadřuje úctu k životu v praxi…“

 

Mgr. Miloslava Soukupová
ředitelka, LIDOVÁ KONZERVATOŘ A MÚZICKÁ ŠKOLA, Ostrava