Společnost pro ranou péči z. s.

pořádá

a

V. konferenci pracovníků v rané péči v ČR,

a

která proběhne v Olomouci ve dnech 13.-15.9.2017.

a

Cílem konference je setkání pracovníků v rané péči a rodičů, vzájemné obohacení se o zkušenosti a poznatky v oboru.

Připravujeme přednášky, semináře, workshopy, postery i bazar nápadů.

DSC_7703     DSC_7764     DSC_7755