V dubnu se naše kolegyně z ostravského střediska rané péče sešly s pracovníky Centra pro děti s vadami zraku při oční klinice Fakultní nemocnice v Ostravě. S MUDr. Jankou Šajnarovou diskutovaly o aktuálních trendech a metodách práce s dětmi v rané péči i v rámci očního vyšetření, ale na pořad se dostalo například i téma zařazování a přijímání dětí do speciálních „očních“ školek. Velkou zásluhu na dobře fungující spolupráci s Centrem pro děti s vadami zraku má i MUDr. Juraj Timkovič, který se o sociální službu rané péče dlouhodobě zajímá a své pacienty na ni v případě potřeby odkazuje. Děkujeme paní doktorce Šajnarové i panu doktoru Timkovičovi za jejich zájem o informace k rané péči i za komplexní přístup k jejich malým pacientům.